auto pamper

auto pamper

Fraas „Takistus paremal“ on tuttav mitte ainult autojuhtidele, vaid ka paljudele juhilubadeta kaasreisijatele. Kõik pole aga nii lihtne, kuna ka selle reegli puhul kehtivad omad iseärasused. Teades antud fraasi, tekivad paljudel autojuhtidel järgmised küsimused:

 • Miks siiski juhtuvad samaliigiliste teede ristmikutel avariid?
 • Kuidas antud reegel kehtib õuealal?
 • Kas see kehtib ka sõites kruusateelt asfaltkattega maanteele?
 • Kuidas käituda vastastikusel reavahetusel?
 • Niisiis, püüame leida vastused nendele küsimustele.

Eesõigusmärgid

Ennekõike tuleb meeles pidada, et antud reegel rakendub reguleerimata ristmikutel, sealhulgas eesõigusmärkide puudumisel.

Eesõigusmärkide hulka kuuluvad:

 • „Peatee“
 • „Anna teed“
 • „Lõikumine kõrvalteega“
 • „STOP“
 • „Vastassuuna eesõigus“
 • „Pärisuuna eesõigus“

Pidage meeles! Kui loetletud liiklusmärke ei ole, siis kehtib „Takistus paremalt“ reegel, õige nimega „Parema käe“

auto pamper

auto pamper

reegel. Sellisel juhul muutub ristmik automaatselt samaliigliste teede ristmikuks ja seda loomulikult siis, kui ka teekatted on teedel ühesugused.

Kes siis peaks teed andma? Kui Te näete autot, mis jääb Teist paremale, siis peate andma teed Teie. Kui aga märkasite vasakult lähenevat autot, siis peab see auto Teile teed andma.

Mille pärast juhtuvad siiski avariid?

Vaatamata liiklusreeglite olemasolule, tekivad kahjuks liikluses suhteliselt sageli avariid. Püüame aru saada, miks see juhtub.

 • Autojuht tunneb kehvasti liiklusreegleid;
 • Kõrvalteelt välja sõitev juht võib arvata, et temal on eesõigus vasakult läheneva auto ees. Kuigi tegelikult peateele sõites peaks andma teed kõigile liiklejatele;
 • Otse sõitev autojuht arvas, et ei pea andma teed paremal pool asuvale autole, kuna selle juht tahab sooritada vasakpööret, kuid pööre ei muuda siinkohal midagi.

Olge tähelepanelikud!